ADVERTISING WITH US

 

TẠI SAO QUÝ VỊ NÊN QUẢNG CÁO TRÊN HỆ THỐNG TRUYỀN HÌNH VBS

 

  • Vì chúng tôi có 6 kênh truyền hình VBS-KJLA 57.6; VERIZON FIOS 479, DISH NETWORK 9992, GALAXY 19, WWW.VBSTELEVISION.COM , VBS APP để phủ sóng trên toàn thế giới.

 

  • Vì chúng tôi có kỹ thuật tối tân nhất giúp quý vị có thể xem Hệ Thống Truyền Hình VBS qua tất cả các máy điện tử từ TV, GOOGLE TV, SMART TV, COMPUTER, OTT, SMART BOX cho đến tất cả các máy di động như IPHONE, IPAD, SAMSUNG, SONY, TABLETS v.v…

 

  • Vì chúng tôi có những chương trình hấp dẫn quý vị sẽ không tìm đâu ra ngoài VBS: ĐẤU GIÁ TRÊN TRUYỀN HÌNH, NGƯỜI ĐẸP NHẤT VIỆT NAM, GIẢI THƯỞNG CA NHẠC TOÀN CẦU…

 

WHY SHOULD YOU ADVERTISE ON VBS TELEVISION NETWORK?

 

  • Because we have 6 TV channels VBS-KJLA 57.6, VERIZON FIOS 479, DISH NETWORK 9992, GALAXY 19, WWW.VBSTELEVISION.COM, VBS APP to cover the entire world.

 

  • Because our technology of broadcasting is so advanced that you can watch our TV programs from all electronic devices: From your TV, GOOGLE TV, SMART TV, PC, OTT, SMART BOX to all mobile ones such as IPHONE, IPAD, SAMSUNG, SONY and TABLETS…

 

  • Because we have the most attractive, exciting and exclusive programs FIGHT PRICE ON TV, THE PEARL OF VIETNAM, VIETNAMESE GLOBAL MUSIC AWARD that you will not be able to find in any other Vietnamese channels.

 

Giá biểu quảng cáo trên VBS-KJLA 57.6 va VERIZON FIOS 479 cho Nam California:

Advertising rate on VBS-KJLA 57.6 and VERIZON FIOS 479 for Southern California

 

 

 

Package A or A-P Package B or B-P Package C or C-P Package D or D-P Package E or E-P
120 Spots/Month 150 Spots/Month 120 Spots/Month 150 Spots/Month 120 Spots/Month
30”/each spot 30”/each spot 45”/each spot 45”/each spot 60”/each spot
3 spots/daily 4 spots/daily 3 spots/daily 4 spots/daily 3 spots/daily
**Bonus 1 spot** **Bonus 1 spot** **Bonus 1 spot** **Bonus 1 spot** **Bonus 1 spot**
RANDOM

TIME

$1,200.00 $1,450.00 $1,800.00 $2,250.00 $2,350.00
PRIME

TIME

$1,500.00 $1,800.00 $2,000.00 $2,500.00 $2,750.00

***Prime Time: 7:00 AM – 8:00 AM, 12:00 PM – 1:00 PM, 5:30 PM – 11:00 PM***

 

 

 

INFORMERCIAL/TALKSHOW RANDOM TIME PRIME TIME
10 minutes $250.00 $300
15 minutes $325.00 $400
20 minutes $400.00 $475

 

 

 

Nếu quảng cáo cho Nam California, Hoa Kỳ, Canada và toàn thế giới: Cộng thêm 100%

For Southern California, USA, Canada and entire world: add extra 100% fee.

 

Để biết thêm chi tiết xin liên lạc/ for more information please contact:

 

VBS TELEVISION NETWORK

Điện thoại miễn phí cho Hoa Kỳ và Canada/Toll free for USA and Canada: 877-998-2788

Trên toán thế giới/ Entire world: 714-843-1888

Email: Advertising @VBStelevision.com