8021 E. Cheshire, Orange Hill CA 92867

BEAUTIFUL HOUSE at 8021 E. Cheshire, Orange Hill CA 92867:

4 beds, 3 baths. Living 2,300 sqft. Lot 7,300 sqft. HOA: $84/month. Built 2002 like a model house in Orange Hill.

Sale quick$849.000

Nhà này sẽ bán rất nhanh. Nên xem ngay và liên lạc vào đài truyền hình VBS để mua ngay.

        GIÁ HIỆN NAY: $849.000

Contact us:

16331 Gothard Street, Suite B, Huntington Beach, CA 92647 USA.

Tel: 714-843-1888. Fax: 714-843-988.

Email: info@vbstelevision.com

 

8021 E. Cheshire, Orange CA 92867

BEAUTIFUL HOUSE at 8021 E. Cheshire road, Orange CA 92867: 4 beds, 3 baths. Living 2,300 sqft.

Lot 7,300 sqft. HOA: $84/month. Built 2002 like a model house in Orange Hill.

 Sale quick$849.000

Nhà này sẽ bán rất nhanh. Nên xem ngay và gọi Phạm Khanh : 714-653-0605 để mua ngay.

        GIÁ HIỆN NAY: $849.000

            PKhanh: 714-653-0605