8021 E. Cheshire, Orange CA 92867

From $849.000
42.5
Description

BEAUTIFUL HOUSE AT 8021 E. Cheshire, Orange CA 92867

House - CA

BEAUTIFUL HOUSE at 8021 E. Cheshire road, Orange CA 92867: 4 beds, 3 baths. Living 2,300 sqft.

Lot 7,300 sqft. HOA: $84/month. Built 2002 like a model house in Orange Hill.

 Sale quick$849.000

Nhà này sẽ bán rất nhanh. Nên xem ngay và gọi Phạm Khanh : 714-653-0605 để mua ngay.

        GIÁ HIỆN NAY: $849.000

            PKhanh: 714-653-0605

Property Features