ADVERTISING WITH US

 

TẠI SAO QUÝ VỊ NÊN QUẢNG CÁO TRÊN HỆ THỐNG TRUYỀN HÌNH VBS

 

  • Vì chúng tôi có 11 kênh truyền hình KJLA 57.6, GALAXY 19, ROKU TV, APPLE TV, ANDROID TV, AMAZON FIRE TV, APPLE STORE, GOOGLE PLAY, YOUTUBE, FACEBOOK và WWW.VBSTELEVISION.COM, VBS APP để phủ sóng trên toàn thế giới.

 

  • Vì chúng tôi có kỹ thuật tối tân nhất giúp quý vị có thể xem Hệ Thống Truyền Hình VBS qua tất cả các máy điện tử từ TV, APPLE TV, ANDROID TV, AMAZON TV, GOOGLE TV, APPLE STORE, GOOGLE PLAY, SMART TV, COMPUTER, OTT cho đến tất cả các máy di động như IPHONE, IPAD, SAMSUNG, SONY, TABLETS v.v…

 

  • Vì chúng tôi có những chương trình hấp dẫn quý vị sẽ không tìm đâu ra ngoài VBS: ĐẤU GIÁ TRÊN TRUYỀN HÌNH, NGƯỜI ĐẸP NHẤT VIỆT NAM

 

WHY SHOULD YOU ADVERTISE ON VBS TELEVISION NETWORK?

 

  • Because we have 11 TV channels KJLA 57.6, GALAXY 19, ROKU TV, APPLE TV, ANDROID TV, AMAZON FIRE TV, APPLE STORE, GOOGLE PLAY, YOUTUBE, FACEBOOK and WWW.VBSTELEVISION.COM, VBS APP to cover the entire world.

 

  • Because our technology of broadcasting is so advanced that you can watch our TV programs from all electronic devices: From your TV, APPLE TV, ANDROID TV, AMAZON TV, GOOGLE TV, APPLE STORE, GOOGLE PLAY, SMART TV, COMPUTER, OTT to all mobile ones such as IPHONE, IPAD, SAMSUNG, SONY and TABLETS…

 

  • With many great and unique programs such as: Official Catholic Mass on Sunday; Commentary of Professor Duong Dai Hai, Diamond Auction by Aleksei Company, and Entertainment programs by International known Production Company of Japan and Vietnam MCB.

Để biết thêm chi tiết xin liên lạc/ for more information please contact:

 

VBS TELEVISION NETWORK

Điện thoại miễn phí cho Hoa Kỳ và Canada/Toll free for USA and Canada: 877-998-2788

Trên toán thế giới/ Entire world: 714-843-1888

Email: Advertising@VBStelevision.com