Kính chào quý khán thính giả của Hệ Thống Truyền Hình VBS

Với 3 mục đích:

1- Bảo tồn và phát huy lý tưởng tôn giáo

2- Bảo tồn và phát huy văn hóa Việt Nam

3- Phát triển kinh tế để nâng cao mức sống ngưỡi dân Vietname.

 

Tháng 5 năm 2008, chúng tôi, một số anh em trong ngành truyền thông thuộc nhiều cộng đồng người Việt khác nhau, sau một thời gian nghiên cứu và chuẩn bị, đã quyết định thành lập Hệ Thống Truyền Hình VBS (Vietnamese Broadcasting Services).

Hệ Thống Truyền Hình VBS phát hình trực tiếp đến tất cả các gia đình Việt Nam trên toàn thế giới qua 6 hệ thống sau đây:

– KJLA 57.6 và Verizon Fios 479 dành cho quý đồng hương Nam California.

– Dish Network 9992 dành cho quý đồng hương trên toàn Hoa Kỳ.

– Galaxy 19 dành cho quý đồng hương trên toàn Hoa Kỳ và Canada.

– Web site: www.vbstelevision.com phát hình “live”với phẩm chất giống hệt như xem trên TV dành cho quý đồng hương trên toàn thế giới muốn xem chương trình qua trang mạng.

– APP VBS dành cho quý đồng hương trên toàn thế giới muốn xem chương trình trực tiếp trên tất cả các máy tự động như Ipad, Iphone, Smart Phones, Smart TV, OTT mà không cần qua trang mạng.

Chúng tôi nguyện sẽ cố gắng hết sức nhằm thực hiện tốt các chương trình theo 3 mục đích đã được đề ra. Chúng tôi hy vọng các cộng đồng Việt Nam trên toàn Thế Giới kể cả tại Việt Nam sẽ đón nhận Hệ Thống Truyền Hình VBS như người anh em hoặc người bạn cùng đồng hành với quý vị trong cuộc sống hằng ngày.

 

Ban Điều Hành Hệ Thống Truyền Hình VBS

Trân trọng kính chào

Welcome to VBS Television Network

With 3 goals in mind:

1- To conserve and promote religions

2- To conserve and promote Vietnamese Culture

3- To promote business and living standard of the Vietnamese.

 

In May 2008 we, a group of media enthusiasts from various Vietnamese Communities, after research and preparation, decided to establish VBS (Vietnamese Broadcasting Services) Television Network.

VBS Television Network broadcasts directly to home through 5 channels:

– KJLA 57.6 covers population in Southern California

– Verizon Fios 479 also covers population in Southern California.

– Dish Network 9992 covers population of the entire United States of America.

– Satellite Galaxy 19 covers the entire USA and Canada

– Web site vbstelevision.com broadcasts “live” to the entire world. It can be accessed to through regular internet as well as all mobile apps, all social media such as: Facebook , Twitter…

 

We pledge that we will do everything in our power to carry out the above 3 goals. We hope The Vietnamese throughout the world will welcome VBS Television Network as a brother and sister, or as a companion on your daily journey.

 
 
 

Again Welcome to VBS Television

VBS Management Team.