vietnamese television

 

  Main Host

 


MAI TUAN

Lão luyện trong ngành truyền hình

Giám Đốc chương trình tin tức

Senior anchorman in TV industry

Director of News Department.


TRAM HO

Nguyên Hoa Hậu Mỹ Á

Nguyên Hoa Hậu Mỹ Châu

Giám Đốc chương trình "Huế Thương"

Giám Đốc chương trình "Đấu Giá Trên Truyền Hình:

Former Miss Asia-America

Former Miss America

Director of "Hue Thuong" Program

Director of "Auction on TV" Program.


GS TRAN VAN CHI

Cựu Giáo Sư Đại Học

Giám Đốc Chương Trính "Tin Tức và Bình Luận"

Former University Professor

Director of "Daily News and Commentary" Program


ND CHIRST

Ca sĩ kiêm nhạc sĩ

Giám Đốc Chương Trình "Người Đẹp Nhất Việt Nam"

Phó Giám Đốc Chương Trình "Giải Ca Nhạc Việt Nam Toàn Cầu"

Singer and song writer

Director of "The pearl of Vietnam" program

Assistant Director of "Vietnamese Global Music Award"